KADINLARA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM VE SOSYAL GELİŞİM PROJELERİ

Ardahan Belediyesi kadınların sosyal hizmetlere erişimini ve sosyo-ekonomik yaşama entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği kadınlara yönelik mesleki eğitim ve sosyal gelişim projeleri ile Ardahanlı kadınlara yeni ufuklar açıyor.
Kadınlarımızın işgücüne katılımının toplumsal kalkınma için çok önemli olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu noktadan hareketle kadın istihdamının geliştirilmesi ve kadınlara yeni ufuklar açılması için harekete geçen Ardahan Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi amacıyla Kadın Mesleki Eğitim Merkezi’ni 2010 yılında hayata geçirmiş. Bu merkez çatısı altında da sürekli faaliyetler yürütmeye devam ediyor.
Kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi; 2011 yılında SODES’ten aldığı destekle “Kadınlar Üretimde Uzmanlaşıyor Projesini ”, 2014 yılında “El Emeği Göz Nuru İşler Projesini”, 2016 yılında ise “Yöresel Ürünlerde Kadın Eli Projesini” hayata geçirmiş ve proje kapsamında açılan kurslarda birçok kadınının mesleki eğitim alması sağlanmıştır. Kadınlarımızın kurslardan aldığı mesleki eğitim doğrultusunda farklı alanlarda istihdam edilebilirliğinin önü açılmıştır.
Başkan Faruk Köksoy konuya ilişkin açıklamasında, “Kadın Ürettikçe Büyüyeceğiz, Kadın Ürettikçe Güçleneceğiz” sloganıyla özellikle yöremize ait kaybolmaya yüz tutmuş yöresel motiflerin değerlerini yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen kurslarımız, kadınların toplum içindeki varlıklarını daha etkin hissettirtmeleri sağlanmış ve kadınlarımızın mesleki becerileri kazandırılarak özgüveni yüksek, aile ekonomisine katkı sunan birey olmalarının önü açılmıştır. Tüm bu projelerimizin toplam bütçesi 446.775,00 TL’dir. Mesleki beceri ve yeterlilik kazandırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra sağlık, aile ve sosyal hayat konularında kadınlarımızı bilgilendirici, farkındalık yaratmaya yönelik sık sık eğitim, konferans ve seminerler de gerçekleştirmekteyiz.” dedi.
Kadınlar Üretimde Uzmanlaşıyor Projesi
Kadınlarımız Üretimde Uzmanlaşıyor Projesi 2013 yılında hayata geçirilerek kadınlarımıza mesleki eğitim kursu verilmiş ve ev ekonomilerine destek olmaları sağlanmıştır. Proje bütçesi 145.000,00 TL
El Emeği Göz Nuru İşler Projesi
2013, 2014 ve 2016 yıllarında SODES kapsamında alınan destekle ve Ardahan Belediyesi’nin eş finansman katkısıyla faaliyetlerini devam ettiren merkez Ardahan’ın kadınları için bir umut merkezi olmuş, adeta. Ardahanlı kadınların yöresel halı dokumacılığı, trikotaj ve el sanatları gibi farklı alanlarda eğitim almalarını sağlamak ve sosyal, kültürel ve ekonomik hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan "Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi” dezavantajlı konumda olan kadınların toplumda daha etkin yer almaları için her yıl düzenli olarak faaliyetlerini projelendirip farklı branşlarda kurslar açmaya devam ediyor. 2014 yılında hayata geçirilen ve bütçesi 120 bin 455 lirayı bulan El Emeği Göz Nuru İşler Projesi kadınlarımıza mesleki eğitim kursu verilmiş ve ev ekonomilerine destek olmaları sağlanmıştır.
Yöresel Ürünlerde Kadın Eli Projesi
İlimizde yaşayan eğitim düzeyi düşük ve ekonomik açıdan yetersiz koşullara sahip kadınların yaptıkları yöresel motiflerle halı dokumacılığı, yöresel simgeleri barındıran el örmesi işlemeler, geleneksel kıyafet tasarımı, saf tiftik kullanılarak yapılan yün çorap, motifli danteller, patik, eldiven, bere, yöresel simgeleri barındıran ve yörenin gelir kaynaklarından biri olan kaz tüyünden yastık, yorgan yapımı, koyun ve keçi yününden yöresel halı dokumacılığı gibi mesleki eğitim kursları açılmasını sağlayan Ardahan Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin yaşatılmasını da sağlanmakta ve kadınlara mesleki eğitim becerileri kazandırarak istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamaktadır.
Yöresel Ürünlerde Kadın Eli Projesi 2015 -2016 yılları arasında hayata geçirilerek kadınlarımıza mesleki eğitim kursu verilmiş ve ev ekonomilerine destek olmaları sağlanmıştır.
Kadınlarımıza Yönelik Sosyal Aktiviteler
Ardahan Belediyesi çok amaçlı toplum merkezinde kadınlara yönelik konferanslar, seminerler, sinema ve tiyatro günleri, kadın hakları konulu paneller gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmekte, Ardahanlı kadınların öğrenirken bilinçlendirilmesi, sosyalleşmesi ve toplumda daha aktif yer alması sağlanmakta. Böylece sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük kadınların kendi yaşamlarından başlayarak ailenin ve toplumun yaşamlarını etkilemeleri sağlanmakta ve yerel düzeydeki işletmelerinde ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunulmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen konferans ve seminerler; Sağlıklı Beslenme ve Obezite, Aile Hukuku, Sağlık Taramaları, Madde Bağımlılığı, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Sosyal Yardımlaşmadan Kimler Faydalanabilir, Toplumsal ve Sosyal Konular, Ağız Hijyeni, Meme Kanseri Ve Öncesinde Alınması Gereken Önlemler, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Gebeliğin Oluşması Ve Aile Planlaması, Erken Yaşta Evlilik, Gebelikte Psiko- Sosyal Süreç, Evlilik Öncesi İletişim, Suç Ve Suç Oluşmasına Etki Eden Faktörler, Kronik Hastalıklar, İmanın Şartları, Kaza Ve Kadere İman Ve Ahirete İman, Önemli Dini Geceler, Zararlı Alışkanlıklar, Aile Ve Evlilik Hukuku, İletişim Becerileri ve Şiddetin Toplum Üzerindeki Etkileri gibi sağlıklı, sosyal ve toplumsal yaşama yönelik konularda gerçekleştiriliyor.

Proje Fotoğrafları