ARDAHAN MODERN ENTEGRE HAYVAN PAZARI PROJESİ

Ardahan, Anadolu’nun Kuzeydoğusunda yer alan Erzurum, Artvin, Kars, Gürcistan (Batum, Ahıska) ve Ermenistan (Gürcistan üzerinde) arasında ve Türkiye’yi Gürcistan üzerinden Orta Asya’ya bağlayan bir kavşak noktası. Ve en önemli gelir kaynağı da tarım ve hayvancılık. İlin sahip olduğu bu ekonomik potansiyeli, coğrafi konum avantajıyla birleştirerek kent ekonomisini güç
Ardahan İlinin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ardahan iI geneli işletme sayısı 2015 yılında 19.473 olup, merkezinde bulunan toplam işletme sayısı 5745 küçük işletme türündendir. İl geneli hayvan varlığı 292.831 büyükbaş, 50.272 küçükbaş olmak üzere İl Merkezinde bulunan hayvan varlığı 2015 yılı verilerine göre 94.139 büyükbaş, 12.366 küçükbaştır. İl Nüfusunun % 58,2’si tarım ve hayvancılık sektörüyle geçimini sağlamakta. Bu nedenle de Ardahan Belediyesi, kent ekonomisinde bu denli önemli yer tutan hayvancılığı geliştirmek, daha sağlıklı ve verimli biçimde sürdürülebilir kılmak adına Modern Entegre Hayvan Pazarı’nı kente kazandırdı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında; “Ardahan İlimizin büyüme ve kalkınma stratejisi tarım ve hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi, modernleşmesi ve rekabetin arttırılmasına yönelik planlanmıştır. Bilindiği gibi sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ekonominin lokomotifi olan sektörlerin alt yapı ihtiyaçlarının modern bir biçimde sağlanması zorunludur. Altyapısı eksik olan sektörlerin sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün değildir. Bu açıdan ülkenin ve bölgenin lokomotif sektörlerinden biri olan hayvancılık sektörüne yapılan bu yatırım ile ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. İlin ekonomik kalkınması yönünde sınır ticareti, tarım ve hayvancılık sektörlerinde kümelenme faaliyetlerine destek olunması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve pazarlama ağlarının kurulması güçlendirilmesi bölge için en önemli kalkınma fırsatı olarak değerlendirilmektedir.
2009 yılında göreve başladığımızda hayvanlar şehir merkezinin ana caddelerinden sürüler halinde geçerek şehir merkezinde açık alanda disiplinsiz bir şekilde satılmaktaydı. Hemen hemen haftanın her günü hayvan sürülerinin şehir merkezinden geçmesi şehirde yaşayan halkı, esnafı, üreticileri, tüccarları ve yöneticileri olumsuz etkilemekte; yaya ve araç trafiğinde aksaklıklara neden olmakla birlikte çevre kirliliğine yol açmaktaydı.
Şehrin ekonomisinin can damarı olan hayvancılık sektörünün en temel yapı taşı olarak gördüğümüz Modern Entegre Hayvan Pazarı Proje fikrimiz üzerinde çeşitli görüşmeler yaptık ve talebimizi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ileterek Bakanlıkça yürütülen AKAK Projesi (Ardahan – Kars – Artvin Kalkınma Projesi) kapsamında desteklenmesini sağladık. Neticede Hayvan Pazarı; bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin kayıt altında ve uygun sağlık koşullarında hayvan ticareti yapabilmelerini sağlamak amacıyla Belediyemizce istimlâk edilen 33.000 m2 alan üzerine kurulmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin En Büyük ve En Modern Hayvan Pazarı
Başkan Köksoy, Hayvan Pazarı Projesi’nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından AKAKP (Ardahan, Kars ve Artvin Kalkınma Projesi) kapsamında 8.000.000,00 TL yatırımla; 2.370 büyük baş, 1080 küçükbaş hayvan kapasiteli olarak 28.000 m2 alanda inşa edildiğini ve bölgenin ve Türkiye’nin en modern yapısı olarak 24.05.2015 tarihinde hizmete açıldığını kaydetti.
Dezenfeksiyon ünitesi, karantina bölümü, açık, yarı açık ve kapalı alanları ve hizmet birimleriyle kompleks bir yapıya sahip olan hayvan pazarı, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölge ekonomisine önemli derecede katkı sağlamıştır: Entegre Hayvan Pazarı’nda yıllık ortalama 92 bin büyükbaş, 23 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılmakta ve İlin ve Bölgenin Hayvancılık Pazar Ekonomisi’ne yılda 472.650.000,00 TL para akışı sağlamaktadır.

Hayvancılık Sektöründe Hayvan Pazarına Entegre Hayvan Borsa Binası
Pazar’ın İlin hayvancılık sektöründe bölgenin lokomotifi olma yolunda geliştirilerek hizmet alanının genişletilmesi amaçlanarak hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan Hayvan Borsa Binası Projesi 1.771.180,00 TL’lik fonla hayvan pazarı içerisine bodrum + zemin kat toplam 1651 m2 alanda borsa binasının yapımı gerçekleştirilmiştir.

“Hedefimiz; Hayvancılık Sektöründe Soğuk Zincirin Kurularak Pazar Ağının Oluşturulması”
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, aynı alan üzerinde Belediye’nin teşvikleriyle mezbaha kurulumunu projelendirdiklerini; 2017 yılı içerisinde inşaatına başlayarak yıl içerisinde yapımını tamamlamayı planladıklarını aktardı. Başkan Köksoy, oluşturulan alanlarla hayvancılık sektörünün alt yapı eksikliklerinin giderilerek İlin ekonomik dinamiklerinden olan hayvancılık sektöründe soğuk zincirin kurulmasını; il içerisinde ve il dışına hayvansal ürünlerin pazarlanmasında büyük bir pazar ağının oluşturulmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Proje Fotoğrafları