DÜZCE BELEDİYESİ ARŞİVİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ

Vatandaşa her alanda daha hızlı ve verimli hizmet sunmayı ilke edinen Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi arşivini dijitalleştiriyor.
İşletmelerde personelin, zamanının %20-25'ini evrak arama ile geçirdiği tespit edilmiştir. Belediyeler gibi vatandaşa ve kamuya en yoğun hizmet veren kurumlar için evrakların elektronik ortama aktarılması her şeyden önce işgücü kaybının önüne geçerek daha verimli çalışma şartları sağlamak adına olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Böyle bir arşivleme sistemi ile belge aramak için harcanan süre minimuma iner. Bunun yanı sıra; mali arşiv ile imar arşiv dosyalarının sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılaştırılması, öncelikle emlak vergisi kayıp kaçaklarının tespit edilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bahse konu arşivlerin hali hazırda dijital ortamda olmaması her şeyden önce zaman, veri ve işgücü kayıplarına neden olmaktadır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan Düzce Belediyesi Arşivinin Dijitalleştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi ile Düzce Belediyesi, bireysel, kurumsal, toplumsal ve resmi olarak bilişim teknolojilerinden gerçek anlamda faydalanma potansiyelini yükseltmeyi, bu anlamda bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunmayı, kurumun dijital arşiv altyapısını oluşturmayı, mevcut ve yeni oluşacak belgeleri dijital olarak kayıt altına almayı, arşiv verilerine hızlı erişim sağlamayı, kurumun iş ve işlemlerinde performans artışı sağlamayı, evrakların kaybolmasının önüne geçmeyi ve dijital belgelerin fiili, fiziki ve resmi güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.
Arşiv dijitalleştirilmesi tamamlandığında aynı zamanda online gayrimenkul değerleme, bilgi ve harita sistemi oluşturulması da sağlanacak. Öte yandan mali ve imar arşiv verileri doğru şekilde karşılaştırılacak ve bu sayede emlak vergisi kayıp ve kaçaklarının da önüne geçilecek.


Proje Fotoğrafları