(USRİUM) UŞAK'TA SOSYAL RİSKİ İZLEME ÖNLEME VE UYUMU SAĞLAMA MERKEZİ FİZİBİLİTESİ PROJESİ

Uşak il merkezinde bulunan dezavantajlı kesimleri, onların ihtiyaçlarını ve eksiklerini yerinde inceleme, raporlama, analiz etme esasına dayalı olarak tespit ederek bu dezavantajlı kimselere destek sağlamayı amaçlıyor. Üstelik, ihtiyaç sahipleri, dezavantajlı kimselerin belediyeye gelmesi gerekmiyor; belediye onlara gidiyor.
Uşak Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı ortaklığında hazırlanan Uşak’ta Sosyal Riski İzleme, Önleme Uyumu Sağlama Merkezi Fizibilitesi (USRİUM ) Projesi hakkında bilgi veren uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Proje ile durum tespiti yaparak sosyal doku üzerinde çalışmalar yapacağız. Projemiz kentimizin kazanımlarını arttıracak bir sosyal sorumluluk projesidir.” dedi. Dağılmak üzere olan ve dağılan ailelere verilecek destekten, madde bağımlılığına, geleceğe kaygı ile bakan bireylerden intihar eğilime kadar birçok veri için bilimsel bir çalışma yapma imkânına proje ile kavuşacaklarına dikkat çeken Cahan, “Ailelerde boşanmak üzere olan, boşanan ve bu nedenle zor durumda olan vatandaşlarımıza da destek vermek niyetindeyiz. Geleceğe korku ile bakan ve geleceğinden kaygı duyan vatandaşlarımızı da proje kapsamında takip edeceğiz. Projemiz gençlerimizin madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarının önlenmesinde bütün kurumların iş birliği içinde çalışmasına vesile olacak. Son zamanlarda ilimizde yaşanan intihar olaylarında da sorunun köküne inmemize projemiz katkı sağlayacak” diyerek projenin farklı bir sosyal yönüne de değindi.
Başkan Cahan projenin amacını şu şekilde aktardı: “Uşak Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi insanlarımızı, bizlere gelmeden tespit edip, biz onlara giderek gerekli destekleri, eğitimleri ve yardımları gerçekleştirmektir. Proje sürecinde yapılan sosyal doku araştırması ile Uşak İl Merkezinde bulunan 58 bin hanenin 17 bin hanesine ve toplam 202 bin kişiden 72 bin kişiyi veri kayıt ve anketör personelimizle yerinde ziyaret ederek durumları tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız sonucunda dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri belirlenmiştir. Geliştirilen bilgisayar yazılımı ve veri tabanı sisteminde bir tuşa tıklanarak belirtilen özelliklerdeki her haneye ve kişiye ulaşılarak talepler değerlendirilmektedir. Bu hanelerde yaşayan vatandaşlarımızın verileri 6 farklı modülde değerlendirilmektedir.”
PROJE MODÜLLERİ
1.DEZAVANTAJLI DURUM BİLGİLERİ: Mahallerimizde yaşamını devam ettiren vatandaşlarımızın özel durumları, yetim, dul, engelli durumu ve seviyesi, hükümlülük durumu, raporlu hastalık, madde bağımlılığı, yaşam memnuniyeti, şiddet mağduriyeti ve intihara teşebbüs gibi bilgiler işlenerek yerinde ve zamanında, mahalle konaklarında oluşturmuş olduğumuz, danışma merkezlerinde çalışan psikologlarımız ve eğitmenlerimizle gerekli destekler ivedi olarak verilmektedir.
2.KİŞİSEL BİLGİLER: İhtiyaç sahiplerinin, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali, ekonomik durumu, iş sahipliliği ve gelir seviyeleri belirlenerek, gerekli maddi destekler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
3.HANE BİLGİLERİ: Yaşamlarını devam ettirdikleri hanelerin, eski yeni durumu, ısınma durumu (sobalı kaloriferli, doğalgazlı vb.) kira ve mülkiyet durumlarına göre bilgiler işlenmiş olup, taleplerin doğruluğunun analizi ve denetlenmesi yapılamamaktadır.
4.YARDIM İŞLERİ: İhtiyaç sahiplerinin yardım talepleri, nakit, eşya, tedavi-ilaç, psikolojik destek ve danışmanlık alanlarında alınıp, kaynaklar ölçüsünde giderilmeye çalışmaktadır.
5.RAPORLAMA ÇALIŞMALARI: Vatandaşlarımızla ile ilgili istenilen kriterlere göre, cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı, medeni durumları, sosyal güvence, eğitim durumları, madde bağımlılıklar, yaşam memnuniyeti, engelli durum vb. Raporlamalar çıkarılarak geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar yapılmaktadır. Ayrıca haneler içinde, gelir dağılımı ısınma durumu, bina durumu, bina yaşı, oda sayısı ve yaşam alanları gibi raporlama çalışmaları yapılmaktadır.
6.YOĞUNLUK HARİTALARI: Belirlenen kriterlerde ihtiyaç sahiplerimiz şehrimizin hangi bölgesinde yoğunlaşmakta, gelir seviyelerini, engelli sayılarının, kaygı endişesi olanların, şiddeti uğrayanların, dul ve yetimlerin yoğunluk haritası çıkarılarak o bölgeler e özel çalışmalar yapılmaktadır.
Örnek Uygulamalar:
Örnek-1: Gelir seviyesi asgari ücret olan, bakıma muhtaç olan ve evi sobalı olan haneler sorgulanarak, belediyemize hiçbir başvuru yapılmadan ilgili haneye kömür yardımı yapılmaktadır.
Örnek-2: Yaşı 22 olan, gelir seviyesi asgari ücretin altında olan, yetim olan bir vatandaşımızın kriterleri belirlenip, kişisel sorgulama modülünde tarandığında tüm bu kriterleri içeren kişilere adres ve lokasyon olarak ulaşılabilmekte, yerinde tespit ve çalışmalar yapılmaktadır.
Örnek-3: Şehrimizde yaşayan engellilere yönelik bir park çalışması planlanmasında; Sistemde engellilerimizin yoğunluk haritaları çıkarılarak, şehrimizin engelli yoğunluğu olan bölgemizde engelsiz park yapımı gerçekleştirilmektedir.

Proje Fotoğrafları