BİLGİ EVİ VE ETÜT MERKEZİ PROJESİ

Rize Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün katkı ve desteği ile Tophane Mahallesi’nde Bilgi Evi ve Etüt Merkezi Projesini hayata geçirdi.
Projenin Uygulama Alanı
Projenin, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Rize ilinin en çok nüfusa sahip olan Tophane Mahallesi'nin merkezinde uygulanması planlanmıştır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre Tophane Mahallesi’nde 8.876 kişi yaşamaktadır. Tophane Mahallesi Rize'nin şehir merkezinde yer alan eski yerleşim yerlerinden birisidir. Mahallenin şehir merkezinde olması nedeniyle ulaşımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Eski binaların olduğu mahalle sürekli dışarıdan göç alması nedeniyle sosyal risklere açık halde bulunmaktadır. Tophane Mahallesi’nde yaşayan ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi düşüktür. Yoksulluk nedeniyle Rize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardım başvurusu yapan aileler genellikle Tophane Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Yoksulluğun yanında işsizlik, boşanma, ebeveyn kaybı, terk gibi nedenlerle ailelerin parçalanması en başta kadınları ve çocukları olumsuz etkilemektedir. Çocukların ebeveyn desteğinden yoksun kalması davranış ve uyum sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum çocuk ve gençleri madde kullanma, suça sürüklenme gibi sosyal risklere açık hale getirmektedir. Yoksulluk nedeniyle ev ortamında internet ve bilgiye erişim imkânı olmayan gençler serbest zamanlarını uygun olmayan mekânlarda geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle mahallenin bir gençlik merkezine ihtiyacı bulunmaktadır. Rize Belediyesi tarafından Tophane Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile kiralanan Bilgi Evi ve Etüt Merkezi bir apartmanın altında 88 m2’lik bir işyeridir. İşyerinin tapu ve yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. İşyeri şahsa ait olup, şahısla Rize Belediyesi arasında 10 yıllık kira kontratı yapılmıştır. İşyeri bölümlenmiş dükkânlardan oluşmaktadır. Tophane Bilgi Evi ve Etüt Merkezi 1 idari birim (sekretarya), 1 bilişim bölümü, 1 etüt bölümü, 1 sanat atölyesi, 1 grup çalışmaları bölümü,1 mutfak, 2 tuvalet, 2 lavabodan oluşmaktadır.
Projenin Amaçları ve Hedefleri
Dezavantajlı çocuk ve gençlerin faydalanması amacıyla Rize Dezavantajlı çocuk ve gençlerin faydalanması amacıyla Rize Belediyesi tarafından kiralanan yerde Tophane Bilgi Evi ve Etüt Merkezi'nin yapım, onarım, ekipman ve malzeme ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; risk altında olan 250 çocuk ve gencin grup etkinlikleri, atölye çalışmaları, akademik, sosyal, sportif ve sanat etkinlikleri yoluyla yeni yaşam becerileri kazanmalarının sağlanması ve sosyal uyumlarının arttırılması sağlanmasıdır.
Projenin Uygulama Alanı, Sürdürülebilirlik:
1. Proje kapsamında açılacak olan Bilgi Evi ve Etüt Merkezi'nin kira (10 yıllık), elektrik, su, telefon, ısınma gibi giderlerinin Rize Belediyesi tarafından karşılanıyor olması sürdürülebilirliğini arttıracaktır.
2. Projenin uygulanacağı mahallede yaşayan ailelerin çocukları konusunda sürekli psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyması ilgili kamu kumullarının sahiplenmesini sağlayacaktır.
3. Mahalleye ait bir bilgi evi ve etüt merkezinin varlığı çocuklarda sahiplenme duygusunu arttıracaktır.
4. Projeye üniversitenin sosyal hizmet bölümünün ortak olması bölüm akademisyen ve öğrencilerine uygulama yapma ortamı sağlayacaktır.
5. Projenin uygulanması ile ilgili muhtarlığın, mahalle halkının ve okulların istekli olması projenin sürdürülebilirliğinin teminatı olacaktır.
Proje Ortakları
1. Tophane Mahallesi Muhtarlığı: STK’larla işbirliği halinde merkezin ihtiyaçlarına katkı sağlayacak,
2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü: Akademisyen ve öğrencileriyle merkeze destek olmakta
3. İstiklal İlköğretim Okulu: İdareci ve öğretmenleriyle merkeze destek sağlamakta.
Projenin Konusu
1. Çocukların ve gençlerin aidiyet duygularım geliştirecek ve yeni yaşam becerileri edinmelerini sağlayacak çocuk dostu bir gençlik merkezi modelinin yapılandırılması,
2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören gönüllü üniversite öğrencilerinden destek alınarak risk altında olan çocukların topluma uyumlarına katkı sağlanması ve olumlu kişilik geliştirme çabalarının desteklenmesi,
3. Risk altında olan çocukların uyumsuz davranışları nedeniyle toplumdan izole olma ihtimallerinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması, 5. Psikolojik uyum sorunları nedeniyle olumsuz davranış sergileyen, toplu yaşamın kurallarına uymakta zorlanan çocukların iş-uğraşı etkinlikleri yoluyla öz disiplin kazanmalarının sağlanması.
4. Proje kapsamında gençlerle yapılacak grup etkinliklerinin akademisyenler tarafından yapılandırılarak modüller şeklinde kitap olarak hazırlanması.

Proje Fotoğrafları