KADIN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ PROJESİ

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Rize’deki kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlayacağı ve el becerilerini geliştireceği bunun yanında çeşitli kurs ve sosyal aktivitelere katılabileceği bir mekan olarak tasarlandı.
Projenin Uygulama Alanı
Proje, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Rize ilimizin Merkez İlçe Eminettin, Piriçeiebi, Yeniköy, Tophane ve Ekrem Orhon Mahallelerin sahil sosyal yaşam alanı olarak kullanılan 215.000 m2 alanın içinde 805,62 m2 alanda yapılmıştır. Ziyaretçiler için 542,99 m2 peyzaj düzenlemesi yapılmış, 262,63 m2 sert zemin yürüyüş, yaya sirkülasyon, dinlenme, oturma, bekleme gibi faaliyetler yapılmıştır. 7 adet tek katlı yöresel mimaride yapılmış 4,65 m2 satış ve sergi birimleri yapılacaktır. Eğitim Merkezi yöresel mimaride toplam 118 m2 alana sahip, farklı büyüklüklerde 3 adet atölyesi, 1adet wc’si, 1 adet engelsiz wc’si ve 2 lavabosu olan eğitim merkezi yapılmıştır. Eğitim yerimiz yer şehir merkezinde olması nedeni ile ulaşımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Karadeniz sahil yolu güzergâhında sahil dolgu alanındadır. Proje sahası Tüm Rize Merkezde yaşayan halkın gezinti, yemek, park ihtiyacını karşıladığı yerli ve yabancı turistlerin uğramayı tercih ettiği deniz kenarında yer almaktadır. Yaya olarak ulaşım imkânı olduğu gibi, toplu taşıma aracı ve özel araçlar ile de ulaşıma imkânı mevcuttur. Proje sahası Rize Belediyesi tasarrufundadır. 5393 sayılı belediye kanunun "belediye tasarrufundaki yerler" başlıklı 79. maddesinin 2. fıkrasında; "belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma sureti ile kazanılan alanlar, kıyı kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartı ile Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirler de büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır" ilgili bu maddesi ile belediye tasarrufuna bırakılmıştır.
Projenin Amaçları ve Hedefleri
Rize ilinde yaşayan kadınların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde her alanda yerini alabilmesi ve statüsünün geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak, Rize Belediyesi idari sınırları içerisindeki, projeye tahsisli alanda, bir yıl içerisinde, dar gelirli, ekonomik özgürlükleri kısıtlı olan kadınlara bilgi ve becerileri doğrultusunda kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim verilebilecek, üretime yönlendirip, ürettikleri ürünlerin satışı ve teşhirini sağlayacak, satıştan kazandıkları para ile ev ekonomilerine destek olacakları, kısaca kabiliyetlerini işe dönüştürebilecekleri, bunu yaparken rehabilite olabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, eğitim ve sosyalleşme oranı düşük olan bölgede rol model olacak bu kadınlara yönelik yapılan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi kadınlarımızın çalışırken rehabilite olmasını sağlayıp, anti depresan kullanma oranını düşmesini sağlayacaktır. Bu faaliyetler sırasında kadınlarımız yeni yaşam becerileri kazanıp aile ve çevresine de bu anlamda örnek olacaktır.
Projenin Uygulama Alanı, Sürdürülebilirlik
Beceri geliştirme merkezi arazi ve yeri Rize belediyesi mülkiyetinde ve idaresinde olacağından 10 yıl süre içinde devamlılığı sağlanacaktır. Rize belediyesinin norm kadroda yer alan ilgili müdürlüğü tarafından idaresi yapılacaktır. Projenin hayata geçmesi ile kadınlarda, çocuklarda ve ailelerinde görülen pozitif değişimler projenin sürdürülebilirliğinin teminatı olacaktır.
Proje Ortakları
Destek veren kuruluş: Japonya Büyükelçiliği
Proje ortakları: Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Halk Eğitim Müdürlüğü
Projenin Konusu
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi işletme giderleri proje süresince proje sahibi tarafından karşılanacaktır. Her bir satış ve sergi birimini 2 adet bayan aynı anda kullanabilecektir. Her ay bir hafta, yılda toplam 12 hafta bir bayan bu sergi ve satış stantlarından faydalanacaktır, I senede toplam 56 bayan bu stantlardan faydalanması planlanmaktadır. Yöre kadınlarından beceri ve taleplerine uygun olarak guruplar oluşturulacaktır. Rize halk eğitim merkezinden sağlanacak eğitmenlerle her yıl periyodik olarak beş farklı konuda eğitim verilecektir. Bu eğitimler ilk yılda Rize bezi dokuma 256 saatten 4 kez fîligrofî 88 saatten 4 kez, sepet örme 128 saatten 6 kez, Hemşin çorabı 192 saatten 2 kez, amigurumi (Japon örgü oyuncak sanatı) 120 saatten 6 kez eğitim yapmak üzere becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Sonraki yıllar içinde 6 ay öncesinden günün koşul ve ihtiyaçlarına göre eğitim konuları tekrar değerlendirilecektir. Bu beş farklı konuda eğitimler sırasında tüm guruplara sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, diksiyon, kişisel gelişim, girişimcilik, çevre koruma, meslek etiği, iş organizasyonu, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve araştırma teknikleri eğitimlerde verilecektir. Faaliyetlerin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için bir yıl içerisinde eğitim atölyeleri, ürettikleri ürünlerin yöre halkına, yurtiçi, yurt dışı turistlere sergilenmesini sağlayacak mekânlar oluşturulacaktır. Projede kadın istihdamını arttırılması ve fırsat eşitliğini sağlanması başlıklı başbakanlık genelgesi doğrultusunda faaliyet gösterilecektir. Bu proje sayesinde;
1. Rize’de becerisi olan ve geliştirmek isteyen kadınların istihdamını arttıracaktır.
2. Aldıkları eğitim ile el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri teşhir etmeleri sayesinde ekonomik kazanç elde edeceklerdir.
3. Gerek eğitim sürecinde gerekse teşhir alanlarında yapılan eğitimler ve sergi sonucunda kadınların kendilerine olan güvenleri artacaktır.
4. Kadınların insan hakları ve yasal hakları konusunda bilgi ve farkındalıkları artacaktır.
5. Ekonomik açıdan güçlenmeleri sağlanacaktır.
6. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin görmek isteyecekleri yöresel bir sergi alanı olacaktır.
7. Unutulmaya yüz tutan Hemşin Çorabı. Filografi, Sepet Örme, Kilim Örme Kursunun yanında Rize Bezi Dokuma gibi yöresel özelliği olan faaliyetlerin bu merkezde eğitim atölyelerinde veriliyor olması, gelen yerli yabancı turistlerin bu faaliyetleri denemelerine de olanak sağlayacağından Rize'nin ve bu merkezin tanıtımına katkı sağlayacaktır,
8. Proje sonrasında dezavantajlı bayanların mevcut oranında belli bir yüzdelik dilim, düşüş sağlanacaktır.
9. Eğitimler interaktif uygulamalı katılımlı gerçekleşeceğinden sosyal yaşama uyumları %50-%60 oranında artacaktır.
10. Proje model olacağından sayısının hızla bölgede artması sağlanıp yörenin kalkınma ve turizm potansiyeline de katkısı olacaktır.
11. Kadınlarımızdaki değişimlerin çocuk, aile ve toplum sağlığına katkı sağlayacaktır.

Proje Fotoğrafları