BOLU İÇME SUYU PROJELERİ

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacının kalitesinin artırılması ve artacak nüfusa göre bolu içerisindeki su kaynaklarının kullanılabilirliğinin ve temininin sağlanması amacıyla hayata geçirilen içme suyu projeleri ile Bolu geleceğini garanti altına almış, hatta fazlasını da rezerve altına almıştır.
KARADERE KAYNAĞINDAN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ
Karadere kaynağından DSİ etüt, planlama ve tahsisler dairesi başkanlığınca uygun görülerek, Bolu Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce belediyemize 250 lt/sn tahsis edilmiş, suyun bolu halkının kullanımına verilebilmesi için gerekli iletim tünelinin yapılması için bolu orman bölge müdürlüğünden kesin izin oluru alınmış ve su iletim tüneli ihale edilerek yapımına başlanılmıştır. Bolu ilinin kuzeyindeki bölgeden doğan bu kaynağın iletimi için yapılmakta olan iletim tüneli akabinde tünel çıkışı ile içme suyu arıtma tesisi arasındaki isale hattının projelendirmesi çalışmaları da devlet su işleri genel müdürlüğü ile yürütülmektedir. Karadere kaynağından içme ve kullanma suyu temini ve iletim hatları yaklaşık 25.000.000 TL maliyetle gerçekleştirilecektir. Projenin İletim tüneli projesi ve yapımı belediyemizce gerçekleştirilmiş, isale hattının projelendirmesi ve yapımında devlet su işleri genel müdürlüğünce desteklenmektedir.
GÖLKÖY BARAJI HAREKETLİ SU ALMA YAPISI
Proje ile içme ve kullanma suyu kalitesinin özellikle mevsim geçişlerinde artırılması ve suyun yüzeyden ya da dipten temininde oluşabilecek Hamsu kalitesindeki sıkıntıların giderilmesi hedeflenmektedir. Bolu ili içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajında bulunan 2 No’lu dip savaktan temin edilen su, merkez içme suyu arıtma tesisimizde arıtılarak halkın kullanımına verilmektedir. Yüzeysel su kaynağı olan bu barajda mevsim geçişlerinde ortaya çıkan mangan ve demir problemini önlemek maksadıyla hareketli su alma yapısı yapılması planlanmaktadır. Hareketli su lama yapısı sayesinde, su seviyesine göre hareket edecek olan bu yapı ile istenilen göl katmanından suyun temin edilmesi sağlanacaktır. Böylece yüzeyden ya da dipten su temininde karşılaşılabilen su kalitesini etkileyici problemlerin de önüne geçilecektir. Mevcut su alma yapısına entegre olacak bu yapı için projelendirme ve maliyet çalışmaları devam etmektedir.
BOLU MERKEZ HAMSU POMPA İSTASYONU İLE ARITMA TESİSİ ARASI TERFİ HATTI
Belediyemizce yapılan talepler neticesinde proje devlet su işleri genel müdürlüğünce hazırlatılarak yapım işi ihale edilmiştir. Gölköy barajından temin edilen Hamsuyun terfi edildiği ana isale hattında yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi maksadıyla çapı 1000 mm, 10.443 metre uzunluğundaki, üzerinde 9 adet tahliye ve 13 adet vantuz bulunan ana isale hattı ile 650 Lt/sn debi ile su iletilmesi amacıyla hazırlanan proje yaklaşık 8.616.000tl bedel ile ihale edilerek 2016 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
İÇMESUYU DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE KLOR JENERATÖRÜ TEMİNİ
İçme suyu arıtma tesisinde arıtımı yapılan ve şehir şebekesine gönderilen içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan gaz klor ve ya sodyum hipokloritin tesis ve çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyen etkilerinden kurtulmak, klor jeneratörü ile elde edilecek aktif klor içeriği sayesinde daha kaliteli bir dezenfeksiyonun yapılaması için mevcut tesisi kapasitesine uygun şekilde öngörülen kapasitede (8 kg/h kapasiteli) yaklaşık 580.000 TL ye tuz jereratörünün kurulması ve devreye alınması işini kapsamaktadır. Saflığı yüksek kaya tuzundan elde edilen çözeltinin eletroliz edilerek klor üretimi sağlanarak, üretilen klorun tesiste hemen kullanımını kapsamaktadır.

Proje Fotoğrafları