SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU

Bolu Belediyesi il genelindeki sokak hayvanlarının rehabilite etmek ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla 9 İlçeyi de kapsayan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projesini hayata geçirdi.
Bolu ili genelinde sayıları giderek artan sokak hayvanı popülasyonunu dengeleyerek, halk sağlığını tehdit eden zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklara karşı mücadele ederek sokak hayvanlarının toplanması ve kısırlaştırılarak aşılanması projesidir. Projenin Maliyeti 815.000 TL’dir.
PROJENİN UYGULAMA ALANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Proje Bolu ilinde 3 yıl süresince devam edecek olup. 9 İlçeyi kapsayacak şekilde 3 bölgede yapılacaktır.
1.Bölge: Merkez İlçe
2.Bölge: Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrıscık İlçeleri
3.Bölge: Gerede, Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan İlçeleri
Proje tamamlandıktan sonra bölgede bakım beslenme noktaları oluşturulacak ve çalışmalar dernekler işbirliği ile devam edecektir. Bölgedeki hayvanlar aşılama mevsimlerinde toplanarak aşıları yenilenecek tekrar doğal ortama bırakılacaktır. Sahiplendirme çalışmaları da devam edecektir.
PROJE ORTAKLARI
Bolu İlçe Belediyeleri, Bolu Valiliği, Sivil Toplum kuruluşları, Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü,
PROJE DETAYI
Bolu ili genelinde 9 ilçede oluşturulacak 3 adet rehabilitasyon merkezlerine ilgili bölgelerden yakalama ekipleri ile toplatılan başıboş hayvanların bu merkezlere getirilmesi, veteriner hekimlerce kısırlaştırılması, kuduz ve anti-paraziter aşılamalarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınmaları, sahiplendirme çalışmalarını kapsayacaktır. Çalışma birinci yıl 1. Bölgede, ikinci yıl 2. Bölgede, üçüncü yıl 3. Bölgede sürdürülecektir. Hedefteki rehabilite edilecek başıboş hayvan sayısı 18.000 (onsekizbin) adettir.
Beklenen sonuçlar
Merkez Bölgede 6000 adet sokak hayvanın toplanarak kısırlaştırılması ve aşılanması, zoonoz enfeksiyonlara karşı halk sağlığının ve hayvan sağlığının korunmasının sağlanması, mikroçip ve küpe ile kayıt altına alınması. 2.sene yapılacak çalışmalara göre sonuçların değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Temel Faaliyetler
1. Toplama ve Kısırlaştırma Merkezlerinin oluşturulması.
Merkez Çele Banaz mevkiinde merkeze 10 km uzaklıktaki ormanlık alanın tahsisinin sağlanması amacı ile ilgili müdürlüklerden uygun görüşlerin alınması, vaziyet ve kadostral planların çıkarılarak dosya oluşturulması. Dosya ile orman işletme müdürlüğüne başvuruda bulunulacaktır. İlgili müdürlük arazinin yapımını sağlayacaktır.
2. Başıboş Hayvanların Toplatılması
Merkeze bağlı köylerde çalışma planının teknik şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanması, malzemelerin ve personellerin teknik şartnameye uygun şekilde çalıştırılacaktır. Yakalama ekibi en az 6 kişi ve 3 yakalama aracından oluşacaktır.12 ay süresince 6000 başıboş hayvan toplanacaktır. Toplanan hayvanlar kayıt altına alınarak alındıkları yer cinsiyet bilgileri yazılacaktır.
3. Toplatılan hayvanların kısırlaştırılmaları
Teknik şartnamede belirtilen usullere göre çalışacak 3 veteriner hekim 6000 adet başıboş hayvanı kısırlaştıracaktır.
4. Toplatılan hayvanların aşılanması ve kayıt altına alınması
6000 adet hayvan teknik şartnamede belirtilen usullere göre aşılama ve kayıt altına alma işlemini gerçekleştirecektir.
5. Ameliyat sonrası bakımların sağlanması
Teknik şartnamede belirtilen usullerde tıbbi bakım, gıda temini ve temizlikler sağlanacaktır.
6. Sahiplendirme çalışmaları
Belediyeler ve hayvan koruma dernekleri, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilme çalışmaları web sitelerinde yerel medyadan duyuru olacak şekilde yapılacaktır.
Somut Çıktılar
3 adet iyileştirme merkezi oluşturuldu. Kısırlaştırılan başıboş hayvanların üremeleri kontrol altına alındı. Kuduz ve diğer paraziter enfeksiyonlara karşı bölge halkı korundu. Hayvanların sağlığına olumlu etkileri oldu. Küpeli olarak görülen hayvanların vatandaşlarımız üzerinde sağlıklı aşılı olduğu düşüncesi artırıldı. Sahiplendirme çalışmalarıyla yuva bulmaları ve mutlu olmaları sağlandı.1 Adet Rehabilitasyon Merkezi, 6000 adet Sokak Hayvanının kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan hayvanların herbiri kuduz ve parazite karşı koruyucu olarak aşılandı.
 

Proje Fotoğrafları