MARKA ŞEHİR BOLU ve ULUSLARARASI KÖROĞLU FESTİVALİ

Bolu'yu ulusal ve uluslararası bir dünya markası yapmak amacında olan Bolu Belediyesi, bu doğrultuda gerçekleştirdiği Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali ile Bolu’yu Türk Dünyası’nın ve kültürünün buluşma noktası haline getirdi.
PROJENİN UYGULAMA ALANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Projenin uygulama alanı; Bolu ili merkez olmak üzere Türk dünyası ülkeleri. Her yıl yapılacak olan çalışmalar ve kalıcı çalışmaların uygulama alanı Bolu İli olacaktır.
PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivalinin dört ayrı ve temel amacı bulunmaktadır:
1- Dış ilişkiler açısından: Türkiye'nin, özel bir önem atfettiği ve ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde Türk dünyası ile ortak değerlerimizi, kültür varlıklarımızı ve eserlerimizi keşfetmek, yaygınlaştırmak, güçlendirmek ve güncellemek her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Köroğlu Festivali bu açıdan son derece etkili ve önemli bir süreci başlatacak, ülkemizin Türk dünyası ile güçlü, kalıcı ve sürekli bir ilişkiler ağının kurulmasının kültürel ayağına çok önemli bir katkıda bulunacaktır.
2- Kültürel açıdan: Türk Halk Edebiyatı ve Türkoloji açısından bu festival özellikle düzenlenecek uluslararası sempozyumlarla yeni bilimsel çalışmalara zemin teşkil edeceği gibi başta gençliğimiz olmak üzere toplumumuzun kendi kültürleri ile bağları, ilişkileri güçlenecektir. Geleneksel kültürün yenilenmesi için de bu festivalin son derece anlamlı katkılarının olacağı umulmaktadır.
3- Bolu'nun kent kimliği ve kültürü açısından: Ülkemizde Köroğlu'nun ismi anılınca akla Bolu, Bolu'nun ismi anılınca akla Köroğlu gelmektedir. Köroğlu; Bolu ile özdeşleşmiş, ülkemize, hatta dünyaya mâl olmuş bir halk kahramanıdır.
Türkiye versiyonu içinde Bolu şehrinin merkezi bir önem taşıması, Bolu'yu bir Köroğlu şehri haline getirecektir. Sadece bu gerçek biraz olsun değerlendirildiğinde Bolu şehrimiz, destanın yayıldığı çok geniş coğrafyanın da merkezi ve Köroğlu ismi ile özdeşleşmiş bir marka şehir haline gelecektir. Bunu sağlamak için ise şehrin kültür, ticaret ve sanat ayağının merkezine Köroğlu'nun yerleştirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde; ilimizin ve ülkemizin tanıtımı için, Köroğlu'nu sahiplenen ülkelerin ortak kahramanı olan Köroğlu'nu, Bolu'da tüm bu ülkelerle birlikte yaşatmayı amaçlıyoruz.
4- Turizm açısından: Köroğlu Festivali, birçok tarihi ve tabii güzelliklere sahip olan Bolu'da turizmin gelişmesine de küçümsenmeyecek bir katkıda bulunacaktır.
Dört temel başlık altında topladığımız festivalin bu amaçlardan çok daha fazla ve verimli sonuçlar elde edeceği rahatlıkla söylenebilir.
PROJE ORTAKLARI
Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali'nin uygulanmasında Proje Sahibi Bolu Belediye Başkanlığı'nın proje ortağı bulunmamaktadır. Ancak; festival çerçevesinde aşağıda belirtilen kurum / kuruşlar ve katkı şekilleri şu şekildedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu: Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu' Bolu Belediye Başkanlığı'na "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali" projesi için her yıl belirlediği ölçüde ödenek tahsis etmektedir.
2. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu: Logolarının kullanım hakkının verilmesi ve Köroğlu'nun UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne alınması ve Bolu'ya ait ve Bolu ile özdeşleşmiş olan her şeyin tescil ettirilmesi ile ilgili çalışmalar.
3. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık (TİKA) Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı: Festival kapsamında yapılan Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları Sempozyumuna yurt dışından gen katılımcıların uluslararası ulaşımlarının sağlanmasında tespit ettiği bütçe kadar destekte bulunmak.
4. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı: Festival kapsamında yapılan sempozyuma daha fazla ülkeden katılım için gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması. Festival programında yer alan etkinliklerde protokolün yer alması. Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar ve opera ile ilgili gösterimlerin yapılmasında sanatçı desteği sağlamak.
5. Bolu Valiliği: Festival çerçevesinde Bolu'da bulunan resmi kurum ve kuruluşlara gerekli koordinasyonun sağlanması, resmi kurum ve kuruluşlara ait araçların tahsis edilmesi.
6. Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Festival çerçevesinde düzenlenen "Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları Sempozyumu’nun " düzenlenmesi.
7.Bolu il Milli Eğitim Müdürlüğü: Festivalin amacının ve içeriğinin okullara ve öğrencilere duyurulması, festival kapsamında yapılan; Uluslararası Sanatçılar arası Köroğlu Konulu Resim Yarışması ve Köroğlu’na ve Şehrimize ilgiyi artırmak için; Türkiye Güzel Sanatlar Liseleri arası Köroğlu konulu resim yarışmasının Belediyemiz adına organize edilmesi ve dereceye girenlerin sergisinin yapılması.
8. Türk Dünyası Belediyeler Birliği: Birliğin festivale katılımının sağlanması ve kaynak sağlanması, Türk Dünyasında kardeş belediyelerin belirlenmesi.
9. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası: Oda üyelerinin festivale katılımlarının sağlanması ve festival gelen katılımcılarına öğle yemeğinin verilmesi.
10. TÜRKSOY: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Festival kapsamında yapılan ‘’Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması’’nın yapılması ve bu yarışmanın yurt dışından gelen seçici kurul üyelerinin organizasyonun yapılması. yurt dışından gelecek halk dansları ekipleri ve akademisyenlerin belirlenmesinde destek olmak.
11. Marka: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde Festivalin tanıtımının yapılması ve kaynak sağlanması
Destek veren kuruluşlar:
• Bolu OSB
• Öz Orman İş Sendikası
• Bolu Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği
• Avrasya Yazarlar Birliği
• Bolu Bağışçılar Vakfı
• Beypiliç
• Erpiliç
• Bolca Hindi
• CP
• Ak Piliç
PROJE DETAYI
Köroğlu, 20'den fazla bağımsız ve özerk devlet ve toplulukların oluşturduğu yaklaşık 350 milyon insanın ortak kültüründe yer alan bir Türk Destanıdır.
Prof. Dr. Faruk Sümer’in “Balkanlardaki Üsküp’ten, Doğu Türkistan’daki Kaşgar’a, Güney Batı Anadolu’daki Dalaman Çayı’ndan Batı Sibirya’daki Tobol Boylarına kadar uzanan geniş Türk âleminde çağrılır ve okunur” dediği Köroğlu Destanının kahramanı için;Köroğlu Türkçe Konuşulan ülkelerin hepsinde halkın çok sevgili ve aziz kahramanıdır; destanlarında ifade edildiği gibi o aynı zamanda manevi bir şahsiyettir, bir velidir. Türk topluluklarının en aziz varlığı olarak kalplerinde yaşamaktadır ve yaşayacaktır. Çünkü Köroğlu, Türk alperenliğinin yüce abidesidir.” tespitinde bulunur.
Oğuz Türkleri (Türkmenler) arasında çıkan ve buradan bütün Asya, Ortadoğu ve Balkanlara yayılan, Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan (Uygur), Kırım, İran, Ermenistan, Gürcistan ve Balkanlarda yüzyıllardır zevkle anlatılan ve dinlenen bir destan olması, Köroğlu figürünün Türk Kültür Coğrafyası için ne kadar güçlü bir ortak payda olduğunu göstermektir.
Köroğlu, hem Türkiye’nin hem de diğer kardeş Türk devlet ve topluluklarının halk edebiyatı ve müziği için de büyük bir öneme sahiptir ve Türk Saz Şairlerinin önde gelenlerinden biridir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde Köroğlu, sadece Türkiye’de değil Uygur bölgesinden Balkanlara kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yüzyıllardır anlatılan, şiirleri okunan, türküleri söylenen bir destan kahramanıdır ve Türk dünyasının ortak kültür değerlerinin en önemlilerinden biridir. Bütün bunların yanında Köroğlu, Halk edebiyatımız ve âşık şiirimiz ile Türk Halk Müziğinin önde gelen temsilcilerindendir.
Kültür ve medeniyet coğrafyamızın ortak ve önemli bir destan kahramanı olan Köroğlu’nun adına her yıl bir festival tertiplenmesi ve geleneksel hale getirilmesi son derece önemli ve gecikmiş bir teşebbüstür. Böyle bir festivalin; destanın Türkiye versiyonunun “Köroğlu’nun zuhuru kolu”nun oluştuğu şehir olan Bolu’da yapılmasının da son derece isabetli olacağı düşünülmüştür.
Köroğlu adına T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun katkıları ile yapılan Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festival’leri yurt içinde ve yurt dışında özellikle Türk Devlet ve Topluluklarında büyük bir ilgi ile karşılanmaktadır. Ülkemizden ve yurt dışından bakan ve milletvekilleri ile birlikte çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve sanatçılarımızın katıldığı Uluslararası Köroğlu Festivali; folklor, edebiyat, müzik ve Köroğlu’nu ya da eserlerini konu alan sanat dallarıyla gerçekleştirilecek milli kültürümüzün yaşatılması, korunması, yeniden üretilerek güncellenmesi açısından da hayati derece önemli olduğu açıkça görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda tekrar düzenlenecek olan Festival ile birlikte, Bolu’da Köroğlu Destanı ile ilgili yapılacak heykel, rölyef, parklar ve çeşmelerle Bolu, Köroğlu ile özdeşleşmiş bir marka şehir haline getirilecektir. Bu proje ile Bolu’nun çağdaş anlamda temsilinde yenilikçi kültürel oluşumlara olanak tanınacak ve bu sayede ilin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığı artacaktır. Bütün bu festivallerin nihai amacı, Bolu'yu Türk Dünyasının ortak destanı olan Köroğlu'nun merkezi bir şehir haline getirmektir.
PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK DETAYLAR:
Festival Teknik Altyapısının Kurulması:
Büyük Sahne Kurulması (SES & IŞIK & TRUSS & JENERATÖR & KULİS & REJİ & 6X4 MT LED EKRAN & KARAVAN & JENERATÖR & MAZOT)
Küçük Sahne Kurulması (SES & IŞIK & TRUSS & JENERATÖR & KULİS & REJİ & 6X4 MT LED EKRAN & KARAVAN & JENERATÖR & MAZOT)
3 X 3 mt stand kiralanması ve kurulması (50 Adet)
PROJE MALİYETİ:
Bütçe Kalemleri:
1- Seyahat ve transfer giderleri (gidiş-dönüş)
2- Konaklama ve Yemek giderleri (sabah k.- öğle yemeği- akşam yemeği)
3- Basılı malzeme- Tanıtım- PR giderleri
4- Hediye giderleri
5- Organizasyon giderleri
Örnek Bütçeleme 2016 yılında yapılan
Marka Şehir Bolu ve 4.Uluslararası Köroğlu Festivali bütçesi (2016 için)
1- Seyahat ve transfer giderleri (gidiş-dönüş) 231.058,00
2- Konaklama ve Yemek giderleri (sabah k.- öğle yemeği- akşam yemeği) 251.430.00
3- Basılı malzeme- Tanıtım- PR giderleri 346.271,00
4- Hediye giderleri 84.090,00
5- Organizasyon giderleri 536.841,00

Proje Fotoğrafları