İKİLİ TOPLAMA SİSTEMİ PROJESİ

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile herkesin takdirini kazanan Bolu Belediyesi geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atıyor. Çevrenin daha az kirlenmesi ve geri dönüşümün artırılması amacıyla ikili toplama sistemi hayata geçirildi.
Geri dönüşümü mümkün olan atıkların (ambalaj atıkları gibi) ve evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması amacıyla tüm şehirde iki farklı renkte (mavi; ambalaj atıkları için, yeşil: organik atıklar için) plastik konteynır sistemi uygulanmaktadır.
Bolu İlimiz Merkez İlçe sınırları içerisinde her binaya ait iki renkli plastik konteynerlar (mavi ve yeşil renkli plastik konteynerlar) bulunmaktadır.
Evlerimizde çıkan atıklardan; yemek artıkları, meyve ve sebze kabukları/artıkları, çay posaları, kullanılmış ıslak mendiller, peçeteler, tuvalet kağıtları, çocuk bezleri vb. atıklarımızı ayrı biriktirerek binalarımızın önünde bulunan yeşil renkli konteynerlara atmamız gerekmektedir.
Yine aynı şekilde evlerimizde çıkan atıklardan; kağıt-karton ambalajları(yumurta kutuları, kağıt yiyecek ambalajları, karton koliler vb.), plastik ambalajları(yoğurt kapları, temizlik malzemesi ambalajları, su şişeleri, içecek şişeleri, naylon poşetler vb.), metal ambalajları(yağ tenekeleri, konserve kutuları vb.), cam ambalajları(reçel kavanozları, içecek şişeleri vb.) ayrıca kullanılmış kağıtları, defterleri, gazete ve dergileri ayrı biriktirerek binalarımızın önünde bulunan mavi renkli konteynerlara atmamız gerekmektedir. Bu şekilde, mavi ve yeşil konteynerdan oluşan İkili Toplama Sistemi İle Kaynağında Ayrı Toplama sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.
Tüm şehirde iki farklı renkte plastik konteynır uygulaması sayesinde organik atıklar ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması daha verimli hale getirilmiştir.
Bolu’da 2015 yılında 74.646 ton organik atık toplanmış ve II. Sınıf Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahamızda ilgili mevzuatlara uygun şekilde depolanarak bertaraf edilmiştir.
Kaynağında Ayrı Toplama Sistemi İle Katı Atık Düzenli Depolama sahasına sadece biyo-bozunur atıkların (evsel/organik atıkların) depolanmasını sağlanarak, depolanan atığın içindeki depo gazı (metan gazı) oluşumu artmakta böylece üretilen elektrik enerjisinde de artış sağlanmaktadır.
Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Oluşan Metan Gazından Enerji Üretim Tesisimizde 2014 yılında 1.970.810 kwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu üretimimizle ayda yaklaşık 600-700 hanenin elektrik ihtiyacı (Bir Hanenin Aylık Ortalama Elektrik Tüketimi: 200 – 250 KW/h) metan gazından üretmiş olduğumuz enerji ile karşılanmıştır.
2015 yılında ise 3.917.310 kwh elektrik enerjisi üretilmiş olup, bu üretimimizle ayda yaklaşık 1.200-1.300 hanenin elektrik ihtiyacı (Bir Hanenin Aylık Ortalama Elektrik Tüketimi: 200 – 250 KW/h) metan gazından üretmiş olduğumuz enerji ile karşılanmıştır.
Bolu’da 2015 yılında 14.580 ton ambalaj atığı toplanmış ve geri dönüşüm tesislerine gönderilerek geri dönüştürülmesi sağlanmıştır.
Kaynağında Ayrı Toplama Sistemi İle; geri kazanılabilir atıklar, biyo-bozunur atıklar(evsel/organik atık) ile temas etmeden, karışmadan ayrı toplanması; geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi oranını artırarak ekonomik değerinin artmasını sağlamaktadır. Yapacağımız her ayrıştırma daha temiz bir gelecek sağlayacaktır. Ayrıca temizlik çalışmalarımızda maliyetlerimizin azalmasına katkı sağlayarak, kamu kaynaklarımızın boşa harcanmasını engelleyecektir.
İkili Toplama Sisteminin Faydaları
• Evsel Atık Miktarında Azalma
– Toplama ve Taşıma Maliyetinde Azalma
– Depolama Maliyetinde Azalma
– Enerji Üretiminde Artış(Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Oluşan Metan Gazından(Deponi Gazından) Enerji Üretim Tesisi İle)
• Ambalaj Atığının Geri Kazanılması
– Hammadde ve Enerji Kazanımı
– Yeni İş Alanı ve İstihdam
– Doğanın Korunması