GÖLCÜK TABİAT PARKI GELİŞİM PLANI, DAĞ KIZAĞI VE TELEFERİK PROJESİ

Doğa turizminin önemli merkezlerinden Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, Gelişim Planı çerçevesinde, dağ kızağı istasyonu, manzara seyir noktası, konuk evleri ve teleferik gibi çeşitli düzenlemelerle dünya çapında bir turizm markası haline geliyor.
PROJENİN UYGULAMA ALANI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Proje Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Bolu Merkez Karacasu Beldesi’nde (Termal Turizm Bölgesi) bulunmaktadır. Proje alanını oluşturan Gölcük Tabiat Parkı Alanının dışında kalan alan Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alanı’nda kalmaktadır.
Gölcük Tabiat Parkının sahip olduğu kaynak değerlerinin uzun dönemde korunması, bilimsel araştırmalara dayalı olarak koruma ve kullanma dengesi içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması, alan üzerindeki baskı ve tehditlerin giderilmesi, doğa dostu uygulamalar ile yöresel ve bölgesel ekonominin geliştirilerek turizmin desteklenmesi; eğitim tanıtım ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
PROJENİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ
Proje kapsamında, Tabiat Parkı'nın sahip olduğu kaynak değerlerinin sürekliliğinin sağlanarak, sürdürülebilir yaşam ilkeleri çerçevesinde doğayla uyumlu yaşama kültürünü geliştiren, kontrollü kullanım ilkeleri ile Tabiat Parkı çevresindeki yöre insanının ve ziyaretçilerin aktivitelerini destekleyen, yöre halkının ekonomisine değerler katan çevreye duyarlı bir planlama anlayışı benimsenmiştir. Tabiat Parkı içinde doğa ile dost, koruma ve sürdürülebilir kullanımı sağlamak, teleferik ve dağ kızağı uygulaması ile Tabiat Parkı içindeki araç trafiğinden kaynaklanan çevre sorunlarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Bolu Gölcük Tabiat Parkı Gelişim Planı Bolu Belediyesi tarafından hazırlanmış, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylanmıştır. Proje ortakları:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
PROJE DETAYI
Bolu Gölcük Tabiat Parkı ile Karacasu Beldesi arasından teleferik ve dağ kızağı uygulaması planlanmaktadır. Tabiat Parkı içinde tamamen doğayla dost malzemeden ve baskı oluşturmayacak nitelikte; Devlet Konuk Evi, İdare ve Konuk Evi (İDK) Giriş Kontrol Noktaları, Günübirlik Kullanım Alanları, Kir Evleri (Bungalov) Kamp Alanı Teleferik İstasyonu, Dağ Kızağı İstasyonu planlanmıştır.
İdare ve Konuk Evi (İDK)
Bu birimde doğal değerlerin ve Tabiat Parkı’nın öneminin ziyaretçilere daha iyi tanıtılabilmesi amaçlanmaktadır. Birim içerisinde alanın sahip olduğu bitki ve hayvan türleri sergilenebilir. İdare ve Konuk Evinin temel amacı, alanın yönetiminin sağlanmasına katkı koymak ve ziyaretçileri alanın önemi ve kaynak değerleri hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.
Kır Evleri (Bungalov) Kamp Alanı (B)
Tabiat Parkı içerisinde konaklama imkânının sağlanması amacıyla, Gölcük Göleti ’ nin doğusunda doğal yapıyla bütünleşecek şekilde bir adet kır evleri (bungalov) kamp alanı öngörülmüştür. Bu alanda yer alacak yapılarda Tabiat Parkı’nın doğal yapısına uygun doğal malzemenin kullanımı esastır. Proje kapsamında Bolu Şehir Manzarasına hakim noktada kafeterya planlanmıştır. Başlangıç noktası Karacasi Beldesi termal otel bölgesi, bitiş noktası Gölcük Tabiat Parkı olup, hat uzunluğu yaklaşık 3000 metre ‘dir

Proje Fotoğrafları