KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ

Bolu Belediyesi, “Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” ile Aşağısoku ve Çıkınlar Mahallesi’nin sınırları içerisinde 47 hektarlık bir alanda yaşam merkezi inşa ediyor.
PROJE ALANI
Proje Alanı; Bolu İli Merkez İlçesi Aşağisoku ve Çıkınlar Mahallesinde yer almaktadır. Proje Alanı, konum, ulaşım imkânları, topografik yapı, yüksek müşteri celbi ve reklam kabiliyeti gibi olumlu kriterlere haizdir. Altyapısı bulunan bölgenin D-100 Karayolu üzerinden görülebilir olması bir avantaj olarak ortaya çıkmakla birlikte bağlantı yollarına yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliği bölgeyi cazip hale getirmektedir.
PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Bolu İli Merkez İlçesi Küçük Sanayi Aşağisoku ve Çıkınlar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Bolu Küçük Sanayi Bölgesi’nde, mevcut sanayi alanlarının desantralizasyonu ile 47 hektarlık alan üzerinde, Bolu kent merkezi ile bütünleşik ve üst ölçekli ihtiyaçları karşılayabilecek yapıda, kentsel mekânın çok fonksiyonlu şekilde kullanılmasını amaçlayan, kongre turizminin alanda başlatılması ile sadece proje alanı için değil, bölgesel ölçekte değer üretimini hedefleyen, doğal yapıya saygılı, kent bütünü için yeni gelişimlere fırsat veren ve örnek olan yeni bir yaşam merkezi projesidir. Proje Maliyeti: 323.608.748,02 TL
Kentsel fonksiyonların yer seçiminde akılcı, mimari tasarımda çevre dostu ilkelerle hareket edilmesi, yeni üretilen yapı stokunun yeşil bina kriterlerine uyum göstermesi.
PROJE ORTAKLARI
Bolu Belediyesi – TOKİ


Proje Fotoğrafları