ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Bolu'ya 500 bin nüfuslu bir şehre yetecek kapasitede atık su arıtma tesisini kurarak hizmete açan Bolu Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin revize edilerek ileri biyolojik arıtma tesisi ileri biyolojik arıtımına tabi tutulup, uzun vadede olumsuz çevresel etkilerin oluşmasının önlenmek amacıyla
PROJENİN UYGULAMA ALANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bolu merkez, yeni mahalle olmuş köyler, çevre köyleri, organize sanayi, Abant tabiat parkı ve endüstriyel kuruluşların bağlı olduğu kanalizasyon ve atıksu kollektör hatları.
Bolu ve çevresindeki evsel, ticari ve endüstriyel nitelikli atıksuların, yörenin ve ülkenin özellikleri ile mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, en ekonomik ve fenni bir biçimde arıtılması; arıtılmış suyun deşarj edilmesi
PROJENİN AMACI
Halen mevcut durumda bulunan Bolu (merkez) atıksu arıtma tesisinin iyileştirilerek azot ve fosforunda giderildiği ileri biyolojik arıtımına tabi tutulup, uzun vadede olumsuz çevresel etkilerin oluşmasının önlenmesidir.
PROJE ORTAKLARI
İller Bankası-Avrupa Yatırım Bankası Kredisi
PROJE DETAYI
Bolu (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin İyileştirilerek Azot ve Fosforunda Giderildiği İleri Biyolojik Arıtımına Tabi Tutulması. Maliyeti Yaklaşık 50.000.000,00 TL'dir.
Projeye Esas Üniteler
Fiziksel Arıtma Üniteleri:
-Giriş Izgara Kanalı-Kaba Izgara
-Terfi Merkezi
-Izgara Kanalı-İnce Izgara
-Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
Biyolojik Arıtma Üniteleri:
-Ön Çökeltme Havuzu
-Havalandırma Havuzları (Azot Ve Fosfor Giderimine Uygun)
-Son Çökeltme Havuzları
Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Üniteleri
-Çamur Yoğunlaştırma Havuzu
-Aerobik Çamur Stabilizasyon Havuzu
-Dekantör
Koku Giderim Ünitesi
Uv Dezenfeksiyon Ünitesi

Proje Fotoğrafları