KIRKPINAR ALANI REKREASYON PROJESİ

Edirne Belediyesi olarak uygulama projeleri çizilen ve yaklaşık maliyeti 9.750.000,00 TL olan “Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir) Edirne'yi önemli bir turizm destinasyorıu haline getirecek.
Edirne Belediyesi olarak uygulama projeleri çizilen ve yaklaşık maliyeti 9.750.000,00 TL olan “Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)” için, İl Özel İdaresi işbirliği ile Trakya Kalkınma Ajansı’na Güdümlü Proje Desteği başvurusu yapılmıştır. TR21/15/GOD/0001 referans numaralı “Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)” isimli projemiz 4.750.000,00 TL tutarında maddi destek almaya hak kazanmış olup, 12.12.2015 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı’ndan alınan destek kapsamında projeye ilişkin 3 ana faaliyet başlığı belirlenmiş olup, ilk başlığı oluşturan proje ekibinin oluşturulması ve ikinci başlık olan ihale ve dosya hazırlıklarının yapılması süreci tamamlanmıştır. Projenin uygulamasına başlanmıştır.
Edirne’de turizm açısından yeni cazibe alanları oluşturulması ve nehirlerin aktif kullanılması Trakya Kalkınma Ajansı’nın Turizm Master Planının da temel önerilerinden biri olduğundan projenin hayata geçirilmesi önceliklendirilmiştir.
Alanın doğusu ve kuzeyinde Tavuk Ormanı’nın bulunduğu tarihi-doğal sit alanı, batı ve güneybatısında arkeolojik sit alanı; kuzeybatısında ise Saray kalıntılarının bulunduğu tarihi sit alanı yer almaktadır.
Proje alanının hem arkeolojik sit alanına sınır, hem de tarihi ve doğal sit alanlarında olması nedeni ile proje, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulmuş ve bu kurullar tarafından uygun bulunmuştur.
Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi ile Tavuk Ormanı içinde var olan yollar, bisiklet ve yürüyüş yollarına dönüştürülmüş; Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festival Alanı, Saray kalıntılarının bir parçası olması nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Orman haricinde kalan alanlarda gölet, yüzme havuzu, idari binalar, restoran kafeteryalar, piknik alanları, açık spor tesisleri ve binalar, yürüyüş yolu, konser alanı, fuar ve eğlence alanı ile otopark alanı planlanmıştır.
Proje kapsamında yapılacak gölet alanı; içerisinde çok sayıda kullanım barındıran ve alanın mevcut kimliğine de bir başka boyut ve değer katması amaçlanan bölümdür. Gölet alanının tümü 35.000 m² olarak projelendirilmiştir. Bu kullanım alanı içerisinde bir adet idari bina ve bir adet restoran yapılacaktır. Ayrıca bahar ve yaz aylarında hem yetişkinlere hem de çocuklara hizmet edecek bir yüzme havuzu kompleksi ve 5 adet restoran ileri ki dönemde projeye ek olarak belediyemiz tarafından yapılacaktır. Özellikle kış döneminde nehirlerin debisinin artması sonucunda yaşanılan taşkınların etki alanında kalan proje uygulama alanında yapılacak olan binaların, afet durumunda zeminden yükselebilecek şekilde tasarlanmış olması rekreasyon alanının sürdürülebilirliğini sağlaması açısından ayrıca önem arz etmektedir. Suya girmenin ve yüzmenin yasak olacağı gölet alanında yelken-lazer eğitimi, su kayağı ve deniz bisikleti gibi su sporları için iskele inşa edilecektir. Göletin, iskelenin karşı kıyısına denk gelen bölümü, ormandan gelen bisiklet ve koşu yolu ile devam edecek şekilde yapılacaktır. Aynı zamanda orman alanına yakın olan bölümde su gösterilerinin yapılacağı ışıklı ve fıskiyeli gösteri alanı düzenlenecektir.
Gölet alanını takip eden yürüyüş yollarının devamında yer alacak spor tesislerinin içerisinde; 2 basketbol sahası, 4 tenis sahası, mini izleyici amfileri, çocuk oyun parkı, yetişkin spor parkı ve spor alanı idari binası bulunacaktır.
Flora ve fauna çeşitliliği, Tunca Nehri ve kolunun zengin güzelliği ve içerisinde bulunan tarihi yapıları ile keyifli bir keşif alanı olan Tavuk Ormanı’nda koşu ve bisiklet yollarının yapılması planlanmaktadır. Ormanı çevreleyen bu hat ile 6.6 km.lik dolaşım yolu oluşturulacaktır. Aynı hat üzerinde koşu yolu ve tek yönlü bir bisiklet yolu yer alacaktır. Bu yolların üzerinde 90 m ara ile bankların, aydınlatma elemanlarının, çöp kutularının ve bisiklet parklarının bulunduğu dinlenme cepleri yapılacaktır. Tüm Tavuk Ormanı’nı dolaşma imkanını sunan bu hattın giriş kısmı göletten başlayıp, tüm alanı çevreleyerek ana yaya yolunda son bulacaktır. Mevcutta bulunan ana yol, projede ana aks olarak kabul görmüştür. Şehir ile proje alanının bağlantısını sağlayan bu yolda sadece gerekli durumlarda araç kullanımına izin verilecektir. Bu yol aynı zamanda festival ve fuar organizasyonları boyunca çeşitli stantların kurulabileceği bir yol olarak öngörülmüştür.
Konser Alanı festival ve kutlama zamanlarında sanatçıların ağırlanacağı ve açık hava konserlerinin yapılabileceği, 15.000 m² lik, yakın çevresinden izole edilmiş, ayrıca alandan bağımsız hem VIP hem de biletli giriş sağlayan, 25.000 kişiye kadar da ücretsiz seyirci kapasitesini karşılayabilen bir alan olarak tasarlanmıştır.
Açık hava veya kapalı çadır fuar organizasyonlarının yanı sıra festival dönemlerinde etkinliklerin ve çeşitli organizasyonların düzenlenmesi amacı ile yaklaşık 7.000 m² lik bir alan fuar ve eğlence alanı olarak ayrılmıştır Fuar ve eğlence alanı doğaya uyumlu, yapısal yükü az olan döşemeler ile kaplanarak geniş alan kullanımları elde edilecek, kullanım dışı olduğu zamanlarda ise yarı yeşil bir meydan olarak her türlü oyun, toplanma, kutlama, tören ve aktiviteye hizmet verebilecektir.
Edirne Yeni Sarayı’nın Has Bahçesi olarak bilinen, arkeolojik ve tarihi-doğal sit alanı içerisinde kalan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festival Alanı’nı kapsayan alanda, mevcutta var olan ana yol aksları ve yeşil alanlar korunarak yalnızca peyzaj uygulaması yapılacaktır.
Proje, Edirne ili, Merkez ilçedeki Kırkpınar Alanı, Tavuk Ormanı, Tunca Nehri ve çevresini kapsamaktadır. Yakınında Saray Kazı Alanı ile Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi bulunmaktadır.
PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
1- Edirne’nin ulusal ve uluslararası anlamda turizm, tarih, kültür ve hizmet kenti olarak cazibesinin arttırılması,
2- Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle marka şehir haline gelinmesi,
3- Edirne’nin önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi, bölgenin dünya çapında tanınırlığının arttırılması, Edirne’ye gelen turist sayısında ve elde edilen turizm gelirinde önemli artış sağlanması,
4- Türkiye turizminin zayıf yönleri arasında yer alan “kentsel peyzaj kavramının” iyileştirilmesi,
5- Nehrin kötü imajının iyileştirilmesi,
6- Nehir çevresinde yetersiz rekreasyon alanı sorununun giderilmesi,
7- Spor aktivite merkezlerinin sayısının artırılması, sağlıklı yaşam, spor yapma alışkanlığı ve hareketliliğin teşviki,
8- Mevcut alanın kötü durumunun düzeltilmesi,
9- Tavuk ormanının işlevinin ve kullanılabilirliğinin artırılması,
10- Alt ve üst yapıların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
11- Sosyo-ekonomik yaşam kalitesinin artırılması,
12- Kültürel ve tarihi yerlerin/mekânların restorasyonu, işlevselleştirilmesi ve hizmete sunulması sürecinin hızlandırılması projenin amaç ve hedefleri arasında yer almaktadır.
UYGULAMA ALANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Proje, Edirne ili Merkez ilçedeki Kırkpınar Alanı, Tavuk Ormanı, Tunca Nehri ve çevresini kapsamaktadır. Yakınında Saray Kazı Alanı ile Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi bulunmaktadır. Edirne Belediyesinin sahip olduğu güçlü idari yapı ve uzun yıllara dayalı tecrübesi ile Edirne Kırkpınar Rekreasyon alanın işletilmesi sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. İnsan Kaynakları ve işletme maliyetleri Edirne Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Yerel Yönetim olarak kültürel, sanatsal, sosyal ve turizm altyapıyı geliştirmek ve destek olmak da öncelikli görevimizdir. Proje ile oluşturulacak rekreasyon alanı, Edirne'nin Kırkpınar festival alanını da kapsamaktadır. Dolayısıyla turistlerin yoğun ilgisini çekecektir. Yerli halk için de oldukça ulaşılabilir bir yerde konumlanmakta olduğundan kentin ihtiyacı olan nefes alabileceği spor ve gezi alanları yürüyüş yolları bulunması giderek artan bir ilgi ve devamlılık sağlayacaktır. 
PROJE ORTAKLARI
Edirne Valiliği
2- Edirne Valiliği – İl Özel İdaresi
3- Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı – Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
6- Trakya Kalkınma Ajansı

Proje Fotoğrafları