ESKİ ELEKTRİK FABRİKASI RESTORASYON PROJESİ

Yıllardır kullanılmaz halde duran Tarihi Elektrik Fabrikasının yeniden canlandırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesi amacıyla Edirne Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eski Elektrik Fabrikası Restorasyon Projesi kapsamında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu Projesi, Edirne ili, Merkez ilçede, Dilaverbey Mahallesinde, 14 ada, 38 parselde, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı içinde yer alan mülkiyeti Edirne Belediyesine kayıtlı Elektrik Fabrikası binasını kapsamaktadır. Elektrik enerjisini üretmek üzere İtalyan Marelli Şirketi tarafından 1930'larda yapımı başlanmış olan farikanın açılış töreni 29 Ocak 1931’de gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde 1930’lu yıllarda yapılmış, ilk endüstri yapılarına örnek teşkil eden Eski Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu bölgede dağınık ve düzensiz bir yerleşme mevcuttur. Elektrik fabrikasının restorasyonu ve akabinde kültür merkezi olarak yeniden işlev kazandırılması ile başlayacak olan planlama sonucunda: özelde yapının gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak, kazanmış olduğu yeni işlev ile şehir için bir gereksinim olan kültürel ve sosyal bir mekân gerek Edirne gerekse Trakya bölgesinin hizmetine sunularak binanın sürdürülebilirliğine fayda sağlayacaktır. Genelde ise geçmişin izlerini taşıyan kentte bulunan çok sayıdaki atıl durumda ki yapının restorasyonuna öncülük ederek bir ivme başlatacak ve halk arasında koruma bilincinin uyanmasını sağlayacaktır. Bir su şehri olmakla birlikte etrafını saran nehirlerinden yeteri kadar fayda sağlayamayan Edirne kentlileri için Tunca Nehri kenarında bir rehabilitasyon çalışmasının da başlangıcı olacaktır. Ayrıca Edirne’nin ana yol aksı konumundaki tarihi Saraçlar Caddesi’nin bitişini anlamlandıran bir alan olacaktır. 
Eski Elektrik Fabrikasının bakım ve onarımı mülkiyet sahibi olan Edirne Belediyesince periyodik olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca yapıya verilecek olan yeni işlev ile binanın sürdürülebilirliğine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanacaktır. Projede alternatif kaynaklardan yararlanılmamış olup, projenin tamamı Edirne Belediyesi’nin bütçesinden karşılanmaktadır.
Gelirinin büyük bir bölümü kültür turizmine odaklı olan kentler ve bu kentlerin belediyelerinin kent içinde var olan kültürel değerleri ve mirasları koruma ve yaşatma bilinci geliştirmesi ve belediyeler başta olmak üzere diğer kamu kurumlarınca bu bilincin kentin kullanıcılarına aşılanmasının zorunlu hale geldiği bir zamanda kent içerisinde atıl durumda olan kültürel mirasların restorasyonlarının gerçekleştirilerek kent dokusuna kazandırılması günden güne yaygınlaşan bir yaklaşım olarak belediyecilik kavramı içerisine yerleşmektedir.
Yeni oluşan bu yaklaşım ile birlikte tarihsel kent dokusunun parçası olan yapıların korunması ve yaşatılmasının kent için sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda sağlayacağı katkılar da gözetilerek Edirne Belediyesi tarafından, kentin önemli bir yerinde bulunan, mülkiyeti Edirne Belediyesi’ne ait “Eski Elektrik Fabrikası’nın restorasyonunun yapılmasına karar verilmiştir.
Eski fabrikanın rölöve ve “Müze Deposu” işlevi ile restorasyon projeleri hazırlanarak, 2003 yılında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuş ve uygun bulunmuştur. 2014 yılında fabrikanın müze deposu işlevi değiştirilerek “Kültür ve Sanat Merkezi” işlevli restorasyon projeleri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Projenin toplam bütçesi 1.287.232,21 TL’dir. Yapının restorasyonu ile ilgili, Hüseyin Akkaya & Tuğra Restorasyon İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şirketi ile 20 Mayıs 2015’te sözleşme imzalanmış, 25 Mayıs 2015’te yer teslimi yapılarak uygulamasına başlanmıştır. Edirne Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak işlevlendirilecek olan yapının restorasyonu tamamlanmış olup çevre düzenlemesi devam etmektedir.
 

Proje Fotoğrafları